Felieton w Gościu Niedzielnym

Felieton w Gościu Niedzielnym

Felieton w Gościu Niedzielnym 150 150 administrator

W Gościu Niedzielnym nr 46/2018 ukazał się mój felieton zatytułowany “Prawo w służbie ideologii”. Wskazuję w nim na nadrzędność polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. Przede wszystkim jednak poruszam zagadnienie jakości debaty dotyczącej fundamentalnych kwestii prawnych. Publiczne wystąpienia wielu autorytetów prawniczych stały się w sposób zamierzony lub nie okazją do manipulowania opinią publiczną i wykorzystywania argumentacji prawniczej dla celów ideologicznych.