Oferta

Prawo cywilne i handlowe

Prawo osobowe, umowy, prawo rzeczowe, spadki, zakładanie i obsługa spółek, umowy handlowe, negocjacje, prawne wparcie biznesu.

Zastępstwo procesowe

Reprezentacja przed sądem, ocena ryzyka procesowego, pisma procesowe.

Ochrona i budowa wizerunku

Ochrona dóbr osobistych, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, prawne aspekty PR.

Prawo administracyjne

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi.

Nieruchomości

Rewindykacje, regulowanie stanu prawnego, kompleksowe wsparcie zarządzania i inwestycji w nieruchomości.

Sprawy nietypowe

Rozwiązywanie nietypowych problemów łączących różne dziedziny prawa, umiejętności negocjacyjne i medialne.

Researching

Poszukiwanie informacji, analiza danych, budowanie powiązań społecznych i biznesowych.

Archiwistyka

Kwerendy archiwalne, historyczne badania nieruchomości, genealogia.


Czym się zajmujemy…

W naszej praktyce nie powielamy schematów działalności typowych kancelarii prawnych. Wykraczamy daleko poza konsensus. Dlatego też oprócz spraw typowych chętnie sięgamy po zadania wymagające oryginalnego i niestandardowego podejścia. Zmuszających do myślenia i poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Łączących różne elementy prawa, ale także wiedzę z zakresu psychologii, socjologii oraz znajomości mediów.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.