W obronie ludzkiej godności i sprawiedliwości…

W obronie ludzkiej godności i sprawiedliwości… 150 150 administrator

Mec. Mikołaj Drozdowicz reprezentuje rodzinę znajdującą się w dramatycznej sytuacji na skutek wadliwego orzeczenia sądu. W maju 2019 r. Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez r. pr. Mikołaja Drozdowicza uchylił niekorzystne dla A.B. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sprawa, choć niezakończona w sądzie ma tragiczny finał ludzki…